KIỂM TRA BẢO HÀNH

Fuji Care – Kiểm tra bảo hành

Quý khách vui lòng điền thông tin đơn hàng để kiểm tra bảo hành!

Số serials máy :FC8899-2022090400125
Tên khách hàng: Đặng Ngọc Nam
Ngày bắt đầu bảo hành: 02/09/2023
Ngày hết hạn bảo hành: 02/09/2029
Tên sản phẩm: Ghế masage Fujicare - FC8899

Đường, phố: 70 Ỷ Lan, Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương

Số điện thoại: 0939186789