KIỂM TRA BẢO HÀNH

Fuji Care – Kiểm tra bảo hành

Quý khách vui lòng điền thông tin đơn hàng để kiểm tra bảo hành!

Số serials máy :FC688-2022040300161
Tên khách hàng: Hoàng Văn Bảy
Ngày bắt đầu bảo hành: 27/06/2022
Ngày hết hạn bảo hành: 27/06/2028
Tên sản phẩm: Ghế masage Fujicare - FC688

Đường, phố: Chợ đầu đê, Xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội

Số điện thoại: 0988921644