KIỂM TRA BẢO HÀNH

Fuji Care – Kiểm tra bảo hành

Quý khách vui lòng điền thông tin đơn hàng để kiểm tra bảo hành!

Số serials máy :FC8899-2022090400017
Tên khách hàng: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày bắt đầu bảo hành: 15/01/2023
Ngày hết hạn bảo hành: 15/01/2029
Tên sản phẩm: Ghế masage Fujicare - FC8899

Đường, phố: Đội 1, Bạch Cừ, Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình

Số điện thoại: 0912360737