KIỂM TRA BẢO HÀNH

Fuji Care – Kiểm tra bảo hành

Quý khách vui lòng điền thông tin đơn hàng để kiểm tra bảo hành!

Số serials máy :FC999210232
Tên khách hàng: Chú Thảnh
Ngày bắt đầu bảo hành: 22/12/2021
Ngày hết hạn bảo hành: 22/12/2023
Tên sản phẩm: Ghế masage Fujicare - FC999

Đường, phố: Đội 12, thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, TP Hải Dương

Số điện thoại: 0334424037