Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khi sử dụng dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUJICARE (với tên thương hiệu là Fuji Care), công ty có thể thu thập và sử dụng thông tin liên quan của bạn. Mục đích của Chính sách Bảo mật này sẽ chỉ cho bạn cách thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin này khi sử dụng các dịch vụ của Fuji Care. Nếu bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Fuji Care, bạn được coi là đã đồng ý thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này và đưa ra lựa chọn của bạn.

Chính sách Bảo mật này là một phần quan trọng của Thỏa thuận Dịch vụ Người dùng của Fuji Care, được áp dụng cho các dịch vụ liên quan. Chính sách Bảo mật này giải thích việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng, có liên quan chặt chẽ đến phần mềm và dịch vụ bạn sử dụng. Do đó, vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này.

Fuji Care rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng nó sẽ luôn biết chính xác và thực sự tuổi của bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn trước khi sử dụng các dịch vụ và sử dụng các dịch vụ dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Dưới đây là liệt kê tất cả thông tin người dùng có thể liên quan đến việc thu thập phần mềm hoặc dịch vụ của Fuji Care, điều này không có nghĩa là Fuji Care nhất thiết sẽ thu thập thông tin dựa trên tất cả nội dung của phạm vi áp dụng dưới đây, nếu và chỉ khi bạn sử dụng các chức năng cụ thể, trong quá trình sử dụng dịch vụ, việc thu thập thông tin người dùng tương ứng sẽ được kích hoạt theo các phương pháp và phạm vi sử dụng sau đây. Khi bạn không cần sử dụng các chức năng hoặc dịch vụ cụ thể, Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin. Fuji Care có thể thu thập các thông tin sau:

 1. Thông tin cá nhân Dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng duy nhất hoặc liên hệ với một người nào đó, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ liên lạc, v.v. Phù hợp với quy định của luật và quy định quốc gia, Fuji Care sẽ xác thực thông tin, nhận dạng thực dựa trên số điện thoại và các cách khác để lấy số điện thoại cùng các thông tin khác của bạn. Điều này chỉ để cung cấp và cải tiến phần mềm hoặc dịch vụ để người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ tốt hơn; quản lý sự tham gia của bạn vào phản hồi, khảo sát trực tuyến và các hoạt động khác để sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập.

 2. Thông tin phi cá nhân: Thông tin phi cá nhân là dữ liệu sẽ không được liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Khi bạn sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của Fuji Care, hệ thống có thể tự động thu thập thông tin kỹ thuật thông qua cookie hoặc các phương tiện khác, không giới hạn ở thiết bị hoặc thông tin phần mềm bạn sử dụng, URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày và giờ truy cập, v.v. . Thông tin phi cá nhân được thu thập chỉ được sử dụng để nhận ra rằng Fuji Care có thể hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng, giúp người dùng giải quyết các vấn đề về dịch vụ của Fuji Care, cải thiện các dịch vụ của công ty, đồng thời biết được những bộ phận nào được người dùng quan tâm nhất. Khi bạn bật chức năng định vị thiết bị và sử dụng các dịch vụ liên quan do Fuji Care cung cấp dựa trên vị trí, thông tin mà Chúng tôi sẽ thu thập về vị trí của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở vị trí địa lý của bạn được thu thập thông qua thông tin vị trí GPS hoặc WiFi, bao gồm cả vị trí địa lý của bạn do bạn hoặc những người dùng khác cung cấp. Bạn có thể chọn ngừng thu thập thông tin vị trí địa lý của mình bằng cách tắt chức năng định vị.

 3. Thông tin nhạy cảm: Một số thông tin cá nhân có thể được coi là thông tin cá nhân nhạy cảm do tính đặc thù của nó, chẳng hạn như số ID, số tài khoản ngân hàng, chủng tộc, tôn giáo, sức khỏe cá nhân, thông tin y tế, v.v. So với thông tin cá nhân khác, thông tin cá nhân nhạy cảm được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Nội dung và thông tin (chẳng hạn như thông tin về ảnh của bạn, v.v.) mà bạn cung cấp, tải lên hoặc xuất bản khi bạn sử dụng dịch vụ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bạn cần cân nhắc kỹ có nên tiết lộ thông tin này có liên quan khi sử dụng phần mềm và dịch vụ của Fuji Care hay không.

Để cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa hơn, Fuji Care hoặc các đối tác của chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin của bạn thông qua cookie, lưu trữ thông tin này dưới dạng thông tin nhật ký và sử dụng cho các mục đích sau:

 1. Ghi nhớ danh tính của bạn. Ví dụ: cookie giúp Fuji Care nhận ra danh tính của bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký hoặc để lưu tùy chọn của bạn hoặc thông tin khác về tùy chọn của bạn mà bạn cung cấp.

 2. Phân tích việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Fuji Care.

 3. Tối ưu hóa quảng cáo. Ví dụ: cookie giúp Fuji Care cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan dựa trên thông tin của bạn thay vì quảng cáo chung chung.

Khi phạm vi dịch vụ của Fuji Care được mở rộng, Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này trong thời gian thích hợp và những sửa đổi đó tạo thành một phần của Chính sách Bảo mật này. Nếu sửa đổi đó gây ra thay đổi quan trọng về quyền của bạn theo Chính sách bảo mật này, Fuji Care sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo vị trí nổi bật hoặc các phương tiện khác trước khi sửa đổi có hiệu lực. Để ngăn bạn được thông báo về sửa đổi đó một cách kịp thời, bạn được yêu cầu đọc Chính sách Bảo mật này thường xuyên. Trong mọi trường hợp, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này đã được sửa đổi bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Fuji Care.

Khi những điều sau đây không phải do lỗi của Fuji Care gây ra rò rỉ thông tin của bạn và dẫn đến thiệt hại do đó, Chúng tôi không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào:

 1. Mọi sự cố rò rỉ, mất mát, biển thủ hoặc giả mạo dữ liệu cá nhân do nguyên nhân bất khả kháng làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng do bị hacker tấn công, vi rút máy tính xâm nhập hoặc tấn công, tắt máy tạm thời do chính phủ kiểm soát, v.v.

 2. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, việc liên kết đến các trang web khác hoặc chấp nhận dịch vụ từ bên thứ ba gây ra rò rỉ dữ liệu cá nhân và bất kỳ tranh chấp pháp lý và hậu quả nào do đó gây ra.

 3. Nếu bạn chủ động tiết lộ, tải lên, xuất bản hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong quá trình sử dụng dịch vụ (chẳng hạn như tin nhắn, nhận xét, v.v.) của Fuji Care, những người dùng khác có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về những hậu quả gây ra bởi thông tin cá nhân được gửi hoặc chia sẻ.

Các dịch vụ của Fuji Care có thể bao gồm hoặc liên kết đến phương tiện truyền thông xã hội hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chức năng “chia sẻ” để chia sẻ nội dung nhất định với các dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba này hoặc các dịch vụ khác hoặc bạn có thể sử dụng tài khoản của bên thứ ba để đăng nhập vào các dịch vụ của Fuji Care. Các chức năng này có thể thu thập và chia sẻ Thông tin của bạn (bao gồm cả thông tin nhật ký thu được do cookie). Việc bạn sử dụng các dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bên thứ ba và bạn cần đọc kỹ các điều khoản của bên thứ ba.

Thời gian lưu trữ thông tin

Fuji Care sẽ lưu trữ thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng và sở hữu sản phẩm. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Trong khi sử dụng cookie cho các mục đích trên, Fuji Care có thể cung cấp thông tin nhận dạng phi cá nhân được thu thập thông qua cookie cho các đối tác của mình sau khi xử lý thống kê để phân tích cách người dùng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Fuji Care và cho các dịch vụ quảng cáo. Các dịch vụ của Fuji Care có thể có cookie do nhà quảng cáo hoặc các đối tác khác đặt. Các cookie này có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn nhằm mục đích phân tích cách người dùng sử dụng các dịch vụ đó, gửi cho bạn các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm hoặc đánh giá hiệu quả của các dịch vụ quảng cáo. Việc thu thập và sử dụng thông tin bởi cookie của bên thứ ba không tuân theo Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về cookie của bên thứ ba đó.

Để cho phép bạn có trải nghiệm tốt hơn, cải thiện dịch vụ của Fuji Care hoặc các mục đích khác mà bạn đồng ý và tuân theo luật và quy định liên quan, Fuji Care có thể sử dụng thông tin thu thập được thông qua một dịch vụ nhất định cho các dịch vụ khác do Fuji Care cung cấp theo cách thu thập thông tin hoặc theo cách được cá nhân hóa. Fuji Care có thể sử dụng thông tin thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn cho các mục đích sau:

 1. Cung cấp dịch vụ cho bạn;

 2. Khi Fuji Care cung cấp dịch vụ, nó được sử dụng cho mục đích xác minh danh tính, dịch vụ khách hàng, phòng chống bảo mật, giám sát gian lận, lưu trữ và sao lưu, để đảm bảo tính bảo mật của các dịch vụ do Chúng tôi cung cấp;

 3. Giúp công ty thiết kế các dịch vụ mới, cải thiện các dịch vụ hiện có của công ty, nâng cao trải nghiệm người dùng và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng;

 4. Cho phép Fuji Care hiểu rõ hơn về cách bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của Fuji Care, để đáp ứng các nhu cầu được cá nhân hóa của bạn, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ, cài đặt vị trí, các dịch vụ và hướng dẫn trợ giúp được cá nhân hóa hoặc để phản hồi cho bạn và các người dùng ở các khía cạnh khác;

 5. Cung cấp cho bạn những quảng cáo phù hợp với bạn hơn để thay thế những quảng cáo thường được đặt;

 6. Đánh giá và nâng cao hiệu quả của quảng cáo và các chương trình khuyến mãi khác và các hoạt động khuyến mại trong các dịch vụ của Fuji Care.

 7. Chứng nhận phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm quản lý.

 8. Cho phép bạn tìm hiểu thêm các sản phẩm và dịch vụ của Fuji Care.

 9. Để ngăn chặn, phát hiện và điều tra các hành vi gian lận, gây nguy hiểm cho sự an toàn, bất hợp pháp hoặc vi phạm các thỏa thuận, chính sách hoặc quy tắc với Fuji Care.

Trừ những trường hợp sau, Fuji Care sẽ không cung cấp thông tin người dùng của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn:

 1. Fuji Care có thể cung cấp thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân của bạn cho các đối tác của nó. Vì công ty được yêu cầu cung cấp dịch vụ, Fuji Care sẽ có được sự đồng ý của bạn một cách rõ ràng trước khi cung cấp thông tin nhạy cảm của bạn. Fuji Care sẽ cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba đó tuân thủ Chính sách Bảo mật này và các biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác khi sử dụng thông tin người dùng của bạn.

 2. Tuân thủ luật và quy định hiện hành, lệnh tư pháp hoặc các yêu cầu khác của các cơ quan chính phủ có liên quan.

 3. Để bảo vệ lợi ích công cộng của xã hội, cần phải bảo vệ an toàn cá nhân và tài sản của Fuji Care và những người dùng khác hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có quyền gửi email khiếu nại đến Customer@fujiluxury.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Khách hàng thống cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt nhất phương án giải quyết.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2020

Liên hệ với Fuji Care (CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUJICARE)

Nếu bạn cho rằng Fuji Care đã sử dụng thông tin cá nhân như vậy vi phạm phạm vi đã đề cập ở trên, bạn có thể gửi thư bằng văn bản.

Địa chỉ: Số 132 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Mã bưu điện: 100000

Hoặc e-mail: marketing@fujicarevietnam.vn

Để liên hệ với Fuji Care và chúng tôi sẽ xác minh và xử lý kịp thời.

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Người dùng có quyền được tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website để thực hiện việc này.

Người dùng cũng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website Fujicarevietnam.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tuỳ theo mức độ, chúng tôi sẽ có những xử lý kịp thời.

Fuji Care sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật thích hợp để đảm bảo rằng bạn có thể hiểu, cập nhật và sửa thông tin đăng ký của mình hoặc thông tin người dùng khác được cung cấp khi sử dụng dịch vụ của Fuji Care. Khi cập nhật, sửa và xóa các thông tin trên, Fuji Care có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn để bảo vệ bảo mật tài khoản của bạn.

Nếu bạn cần cập nhật, chỉnh sửa và xóa thông tin người dùng mà bạn đã gửi, bạn có thể thực hiện bằng cách truy cập phần mềm có liên quan của Fuji Care. Nói chung, bạn có thể sửa đổi thông tin bạn gửi bất kỳ lúc nào, nhưng để xem xét bảo mật và nhận dạng, bạn có thể không thể sửa đổi một số thông tin đăng ký ban đầu và thông tin xác minh được cung cấp trong quá trình đăng ký.